Classes 0-3 anys / Despertar musical 0-3  Integrar la música en la vida dels més menuts té molts avantatges i potencia les seues facultats des de tres nivell bàsics. 

 A nivell afectiu, equilibra emocionalment i relaxa. A nivell auditiu, desenvolupa la memòria auditiva, l'atenció i ajuda en la fixació del llenguatge. A nivell cerebral, activa la intel·ligència, la motricitat, la sensibilitat, la imaginació, la comprensió i pronunciació de les paraules, la lògica i la matemàtica.


  Per treballar els tres nivell les sessions s'estructuren en diferents exercicis:

Audició: (instruments, campanes, cançons...), escoltem el timbre del instruments, diferenciem el entre  el fort, el curt, la pausa, el silenci...Treball de cançons (gest,  memòria, concentració i imaginació.

     Moviment: Expressió gestual,  moviments locomotors i no locomotors, exercicis de ritmes amb audició de música clàssica, diferents tipus de desplaçament,  moviments pautats i lliures, danses i balls, etc 

     Contes musicals: (treball amb titelles) Treballem la relaxació, l'atenció, la imaginació, l'expressió, els sons dels animals, de la natura, etc                   Relaxació: Treball de la relaxació estàtica i activa.

       

     De manera transversal amb els contes, les cançons i l'intercanvi d'instruments es treballa en valors; compartir, escoltar al demés, treballar en grup, respectar els companys, estimar la natura i els animals i l'afectivitat envers la família.

    

            CREACIÓ, FONAMENTS I FUNCIONAMENT DE LA SESSIONS


       Les sessions de despertar musical tenen com a fonament tres mètodes bàsics: Mètode TotSona, mètoda Música per crèixer, mètode Suena Suena. També hem instroduit a les sessions el mètode E. Gordon (mètode musical americà. Únic centre a Gandia)

         Les activitats i exercicis de les sessions es canvien de manera mensual per tal que el xiquet@  puga conèixer les cançons i cada exercici proposat a mesura que es va repetint l'activitat. És, per tant, imprescindible l` assistència a cada sessió setmanal pel tal que els menuts es beneficien de l'activitat al 100% Les sessions no són exercicis solts i desconnectats uns d'altres, sinó que responen  a una selecció d'activitats ben estudiada i relacionant conceptes (tot tenint en compte el nivell de maduresa de cada grup)

      És per això que part de l'èxit de les sessions són la seua continuïtat en el temps, de manera que els xiquets coneguen la rutina de la sessió (el fet de compartit l'espai amb els demés, traure i guardar els instruments, treballar amb les fitxes d'audició, la benvinguda i l'acomiadament de la sessió,  etc)


 A més a les sessions s'utilitza molt de material complementari (plomes, mocadors, arets, raspallet de les dents, caixetes, campanes, instruments, fitxes d'instruments, etc) i per tal de poder preparar i dotar les sessions de material per a tots els assistents és necessari treballar amb un número fix d'assistents.


A les nostres sessions volem comptar amb la participació dels pares perquè sabem que, dins l'entorn familiar, la música pot ajudar a crear un clima perfecte per a l'adquisició i reforç d'hàbits i aprenentatge i sobretot reforçar el vincle afectiu amb el vostres fills.


    Enguany degut a la Covid19, sols es permet un acompanyant per alumne a les sessions i caldrà portar de casa estoreta (tipus yoga) i un "saquet de música" (instruments de xicoteta percussió i mocadors o altres objectes)

Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació