Política de Privacitat
1.  POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

Des de Eva Gonzalbez Gregori, com a titular de la present web (www.soulmusica.com), protegim les dades personals i informació dels nostres clients i usuaris, no sols quan visiten el nostre lloc web, sinó també quan utilitzen la resta dels nostres servicis.

Per això, i de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, tant nacional com europea, així com la resta de l'ordenament jurídic espanyol i comunitari, presentem esta Política de Privacitat, que reflectix el nostre compromís per mantindre i garantir relacions comercials segures per mitjà de la protecció de les dades personals, garantint la privacitat de cada un dels nostres usuaris i clients.


2.  DEFINICIÓ DE DADA PERSONAL

Com "Dato Personal" hem d'entendre qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Tenen esta consideració, entre altres, el nom, cognoms, l'adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon o inclús una foto.


3.  TRACTAMENTS I FINALITATS DE LES DADES ARREPLEGATS

Qualsevol dada personal que ens facilite al visitar el nostre lloc web o durant la prestació dels servicis, serà tractat de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran arreplegats, tractats i utilitzats per a fins lícits i legítims, dels que sempre s'informarà prèviament.

Per això, i d'acord amb el que establix la normativa vigent, li informem de que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web, o per mitjà d'enviaments de correus electrònics, seran incorporats als fitxers automatitzats davall la titularitat de Eva Gonzalbez Gregori, amb domicili en C/ Sant Roc, 10 - 46702 - GANDIA (VALÈNCIA), amb la finalitat d'atendre la seua petició, facilitar-li la informació sol·licitada, així com gestionar la prestació del servici contractat i informar-li sobre el mateix, o inclús sobre productes, activitats, servicis o ofertes que puguen resultar del seu interés.

De totes maneres, detallem a continuació les finalitats per a les que arrepleguem informació:

Eva Gonzalbez Gregori, a través del seu web www.soulmusica.com, arreplega les dades dels usuaris a través del formulari de contacte a fi de contactar amb vosté i atendre el servicio/información sol·licitat.

Així mateix, estes dades s'arrepleguen perquè Eva Gonzalbez Gregori puga contactar amb els usuaris de la pàgina, respondre a quantes qüestions plantegen i remetre'ls informació comercial sobre els productes i novetats.

En tot cas, l'usuari té l'obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantindre actualitzats, per la qual cosa Eva Gonzalbez Gregori es reserva el dret d'excloure dels servicis i procedir a la cancel·lació del servici a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret.

Eva Gonzalbez Gregori indicarà en tot cas si les dades que se sol·liciten han de facilitar-se o no amb caràcter obligatori. De totes maneres, s'entendrà que el facilitar-los és voluntari llevat que s'indique el contrari.

Ara bé, el no ompliment de les dits dades pot donar lloc a què Eva Gonzalbez Gregori es veja impedida per a prestar tots aquells servicis que, per la seua naturalesa, necessiten el coneixement de tals dades, per la qual cosa, en tals casos Eva Gonzalbez Gregori queda exempta de responsabilitat per la no prestació, o prestació incompleta, de tals servicis.

Destacar també que cap dada personal serà comunicat a empreses externes si no es compta amb el consentiment del seu titular per a l'enviament de comunicacions comercials d'altres productes i servicis.

Finalment, l'usuari no inclourà, en aquells espais habilitats com "campos de text libre", cap dada de caràcter personal que puga ser qualificat dins d'aquells per als que s'exigix un nivell de protecció mitjà o alt (açò és, dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial y/o vida sexual, entre altres) , sense previ avís a Eva Gonzalbez Gregori segons definix la normativa vigent. Tampoc podran utilitzar-se per a vulnerar els drets a l'honor i intimitat de tercers. Qualsevol informació d'este tipus que siga facilitada serà eliminada.


4.  SEGURETAT DE LES SEUES DADES PERSONALS

Eva Gonzalbez Gregori té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seues dades personals, per la qual cosa són emmagatzemats en els nostres sistemes d'informació, en els que hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a previndre qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers. En particular, els nostres empleats i col·laboradors estan obligats a complir amb el deure de secret professional i han sigut degudament informats i formats a este efecte.


5.  INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

Eva Gonzalbez Gregori li informa de que la vista al present portal web no implica el registre automàtic de cap dada de caràcter personal que permeta identificar l'usuari.

En canvi, existix determinada informació de caràcter no personal que s'arreplega durant la sessió en directe a través de dispositius denominats "cookies", que són xicotets fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'Usuari i que ens permeten obtindre la informació següent:

La data i hora d'accés al Lloc Web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

La data i hora de l'última vegada que l'Usuari va visitar el Lloc Web.

El disseny de continguts que l'Usuari va triar en la seua primera visita al Lloc Web. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Sense perjuí que la informació referent a la Política de Cookies es desenrotlle en un apartat específic davall el mateix nom, el titular d'esta pàgina web desitja aclarir que les dades obtinguts a través d'estes cookies són totalment anònims i, en cap cas, permeten associar-se a un Usuari concret i identificat. No obstant això, permet Eva Gonzalbez Gregori adaptar i millorar els seus Servicis als interessos de l'Usuari.

D'altra banda, este lloc web usa Google Analytics, un servici analític de les cookies descrites anteriorment prestat per Google, Inc.

No obstant això, l'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador, encara que Eva Gonzalbez Gregori, advertix que en el cas que deshabilite l'ús de cookies la navegació pot ser més lenta d'allò més habitual.


6.  DRETS DELS USUARIS

Qualsevol dels consentiments atorgats té caràcter revocable. Així mateix, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit, i adjuntant el DNI, a Eva Gonzalbez Gregori, direcció C/ Sant Roc, 10 - 46702 - GANDIA (VALÈNCIA), o per correu electrònic: info@soulmusica.com.


7.  NO DESITJA REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

Qualsevol usuari pot oposar-se a l'ús de la seua informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenrotllament d'enquestes de satisfacció, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Quan reba publicitat per correu electrònic, també podrà oposar des del dit correu electrònic, punxant en l'enllaç inclòs en el mateix i seguint les instruccions que li siguen facilitades.


8.  CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la forma d'oferir i prestar els nostres servicis. Per això, li recomanem que visite i accedisca a la nostra Política de Privacitat periòdicament, per a poder tindre accés i conéixer els últims canvis que hagen pogut ser incorporats. En el cas que els dits canvis tinguen relació amb el consentiment prestat per l'usuari, en este cas li serà enviada una notificació independent i per separat per a demanar-ho novament. Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra Política de Privacitat o vol exercitar algun dret o acció relativa a les seues dades personals, per favor pose's en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic info@soulmusica.com.


Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més informació