Uso de cookies

X

Las cookies que puede utilizar soulmusica.com:
• Cookies estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirven para una correcta navegación y aseguran que el contenido de la página web se carga eficazmente.
• Cookies analíticas, son cookies utilizadas para el análisis, investigación o estadísticas con el fin de mejorar la experiencia del sitio web. Mediante el uso de estas cookies se puede mostrar información más relevante a los visitantes.
• Cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por las redes sociales, o por complementos externos de contenido como google maps.

A continuación puedes permitir las cookies que desees que se ejecuten en la web (de las disponibles en la misma), así como información detallada sobre ellas:

INFORMACIÓN:
Las cookies necesarias ayudan a la navegación por parte del usuario activando funciones básicas y el acceso a áreas seguras de la web. Estas cookies no pueden desactivarse para el correcto funcionamiento de la web.

Cookie Próposito Caducidad Tipo
COOKIES NECESARIAS
Aplicación: Propia de soulmusica.com. Política de cookies de soulmusica.com
PHPSESSID Esta cookie es nativa de PHP y permite a la web guardar datos serializados de estado. En esta web se usa para establecer sesiones de usuario pasando datos de estado a través de una cookie temporal también conocida como Cookie de sesión. La cookie PHPSESSID no tiene caducidad establecida ya que desaparece cuando se cierra la web. SessionHTML
Aplicación: Propia de soulmusica.com. Política de cookies de soulmusica.com
acookie Esta cookie almacena la configuración de cookies seleccionada por el usuario para su uso en la web (activando/desactivando los distintos tipos de cookies) 30 díasHTML
ac_a Esta cookie almacena la configuración (activación/desactivación) de cookies seleccionada por el usuario para las aplicaciones analíticas existentes en la web. 30 díasHTML
ac_t Esta cookie almacena la configuración (activación/desactivación) de cookies seleccionada por el usuario para las aplicaciones de terceros existentes en la web. 30 díasHTML

INFORMACIÓN:
Las cookies de terceros son generadas por proveedores externos a la web mediante anuncios, utilidades, píxeles de seguimiento o similares. Recogen información relevante como la edad, la ubicación, el sexo y el comportamiento de los usuarios, lo que las convierte en potentes herramientas para el marketing online.

Cookie Próposito Caducidad Tipo
COOKIES DE TERCEROS
Aplicación: Visualizar Google Maps y uso de Google recaptcha (formularios web) en esta web. Política de cookies de Google
NID Visualización de mapas mediante Google Maps y herramienta recaptcha (formularios web) 6 mesesHTML
CONSENT Cookie técnica para controlar la aceptación de cookies de Google Maps. permanenteHTML

Política de Privacitat
1.  POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

Seguint les directrius del Reglament General Europeu en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal (RGPD EU) 2016/679 i la Llei orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD) 3/2018 de 5 de desembre, els informem que:

Des de Eva Gonzalbez Gregori, com a titular de la present web (www.soulmusica.com), protegim les dades personals i informació dels nostres clients i usuaris, no sols quan visiten el nostre lloc web, sinó també quan utilitzen la resta dels nostres servicis.

Per això, i de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, tant nacional com europea, així com la resta de l'ordenament jurídic espanyol i comunitari, presentem esta Política de Privacitat, que reflectix el nostre compromís per mantindre i garantir relacions comercials segures per mitjà de la protecció de les dades personals, garantint la privacitat de cada un dels nostres usuaris i clients.


2.  DEFINICIÓ DE DADA PERSONAL

Com "Dato Personal" hem d'entendre qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Tenen esta consideració, entre altres, el nom, cognoms, l'adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon o inclús una foto.


3.  TRACTAMENTS I FINALITATS DE LES DADES ARREPLEGATS

Qualsevol dada personal que ens facilite al visitar el nostre lloc web o durant la prestació dels servicis, serà tractat de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran arreplegats, tractats i utilitzats per a fins lícits i legítims, dels que sempre s'informarà prèviament.

Per això, i d'acord amb el que establix la normativa vigent, li informem de que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web, o per mitjà d'enviaments de correus electrònics, seran incorporats als fitxers automatitzats davall la titularitat de Eva Gonzalbez Gregori, amb domicili en C/ Sant Roc, 10 - 46702 - GANDIA (VALÈNCIA), amb la finalitat d'atendre la seua petició, facilitar-li la informació sol·licitada, així com gestionar la prestació del servici contractat i informar-li sobre el mateix, o inclús sobre productes, activitats, servicis o ofertes que puguen resultar del seu interés.

De totes maneres, detallem a continuació les finalitats per a les que arrepleguem informació:

Eva Gonzalbez Gregori, a través del seu web www.soulmusica.com, arreplega les dades dels usuaris a través del formulari de contacte a fi de contactar amb vosté i atendre el servicio/información sol·licitat.

Així mateix, estes dades s'arrepleguen perquè Eva Gonzalbez Gregori puga contactar amb els usuaris de la pàgina, respondre a quantes qüestions plantegen i remetre'ls informació comercial sobre els productes i novetats.

En tot cas, l'usuari té l'obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantindre actualitzats, per la qual cosa Eva Gonzalbez Gregori es reserva el dret d'excloure dels servicis i procedir a la cancel·lació del servici a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret.

Eva Gonzalbez Gregori indicarà en tot cas si les dades que se sol·liciten han de facilitar-se o no amb caràcter obligatori. De totes maneres, s'entendrà que el facilitar-los és voluntari llevat que s'indique el contrari.

Ara bé, el no ompliment de les dits dades pot donar lloc a què Eva Gonzalbez Gregori es veja impedida per a prestar tots aquells servicis que, per la seua naturalesa, necessiten el coneixement de tals dades, per la qual cosa, en tals casos Eva Gonzalbez Gregori queda exempta de responsabilitat per la no prestació, o prestació incompleta, de tals servicis.

Destacar també que cap dada personal serà comunicat a empreses externes si no es compta amb el consentiment del seu titular per a l'enviament de comunicacions comercials d'altres productes i servicis.

Finalment, l'usuari no inclourà, en aquells espais habilitats com "campos de text libre", cap dada de caràcter personal que puga ser qualificat dins d'aquells per als que s'exigix un nivell de protecció mitjà o alt (açò és, dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial y/o vida sexual, entre altres) , sense previ avís a Eva Gonzalbez Gregori segons definix la normativa vigent. Tampoc podran utilitzar-se per a vulnerar els drets a l'honor i intimitat de tercers. Qualsevol informació d'este tipus que siga facilitada serà eliminada.


4.  SEGURETAT DE LES SEUES DADES PERSONALS

Eva Gonzalbez Gregori té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seues dades personals, per la qual cosa són emmagatzemats en els nostres sistemes d'informació, en els que hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a previndre qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers. En particular, els nostres empleats i col·laboradors estan obligats a complir amb el deure de secret professional i han sigut degudament informats i formats a este efecte.


5.  INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

Eva Gonzalbez Gregori li informa de que la vista al present portal web no implica el registre automàtic de cap dada de caràcter personal que permeta identificar l'usuari.

En canvi, existix determinada informació de caràcter no personal que s'arreplega durant la sessió en directe a través de dispositius denominats "cookies", que són xicotets fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'Usuari i que ens permeten obtindre la informació següent:

La data i hora d'accés al Lloc Web. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència, i fer els ajustos precisos per a evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els Usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

La data i hora de l'última vegada que l'Usuari va visitar el Lloc Web.

El disseny de continguts que l'Usuari va triar en la seua primera visita al Lloc Web. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

Sense perjuí que la informació referent a la Política de Cookies es desenrotlle en un apartat específic davall el mateix nom, el titular d'esta pàgina web desitja aclarir que les dades obtinguts a través d'estes cookies són totalment anònims i, en cap cas, permeten associar-se a un Usuari concret i identificat. No obstant això, permet Eva Gonzalbez Gregori adaptar i millorar els seus Servicis als interessos de l'Usuari.

D'altra banda, este lloc web usa Google Analytics, un servici analític de les cookies descrites anteriorment prestat per Google, Inc.

No obstant això, l'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, per mitjà de la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador, encara que Eva Gonzalbez Gregori, advertix que en el cas que deshabilite l'ús de cookies la navegació pot ser més lenta d'allò més habitual.


6.  DRETS DELS USUARIS

Qualsevol dels consentiments atorgats té caràcter revocable. Així mateix, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit, i adjuntant el DNI, a Eva Gonzalbez Gregori, direcció C/ Sant Roc, 10 - 46702 - GANDIA (VALÈNCIA), o per correu electrònic: info@soulmusica.com.


7.  NO DESITJA REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

Qualsevol usuari pot oposar-se a l'ús de la seua informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenrotllament d'enquestes de satisfacció, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Quan reba publicitat per correu electrònic, també podrà oposar des del dit correu electrònic, punxant en l'enllaç inclòs en el mateix i seguint les instruccions que li siguen facilitades.


8.  CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la forma d'oferir i prestar els nostres servicis. Per això, li recomanem que visite i accedisca a la nostra Política de Privacitat periòdicament, per a poder tindre accés i conéixer els últims canvis que hagen pogut ser incorporats. En el cas que els dits canvis tinguen relació amb el consentiment prestat per l'usuari, en este cas li serà enviada una notificació independent i per separat per a demanar-ho novament. Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra Política de Privacitat o vol exercitar algun dret o acció relativa a les seues dades personals, per favor pose's en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic info@soulmusica.com.